HOE LEIDEN RECHTSZAKEN TOT EEN BETERE MAATSCHAPPIJ?

Wij zien onszelf als een stuk gereedschap voor belangenorganisaties, burgers en advocaten waarmee ze een vuist kunnen maken waar het telt: bij de rechter. Want als grote organisaties of overheden de andere kant op kijken, of de bedrijven de belangen van een klant niet behartigen, dan moeten en kunnen we er wél iets aan doen. We geloven heilig in het rechtssysteem als middel, en als we maar vaak genoeg van ons laten horen, blijven aanklagen in combinatie met de berichtgeving, dan moet en zál het gedrag van ondernemingen, organisaties en overheden veranderen.

HOE ZIET HET IDEALE SCENARIO ER UIT?

Als alles goed gaat dan halen we genoeg geld op om een rechtszaak te financieren. We winnen deze zaak vervolgens door een schikking of een uitspraak van de rechter. De gedaagde willigt hierbij de eisen in die we gesteld hebben. Die eisen kunnen een excuus zijn, een werkwijze of beleidsverandering (met of zonder terugwerkende kracht), en mogelijk een schadevergoeding aan de dagers of de maatschappij. Mocht er geld overblijven van de financiering van de zaak zelf, dan gebruiken we dit om Crowdsuing te laten groeien.

WAAROM BEMIDDELT CROWDSUING NIET EERST?

Allereerst is Crowdsuing geen partij bij een zaak, maar een marktplaats voor zaken met maatschappelijk belang. Partijen die hun zaak op Crowdsuing plaatsen, zijn op zoek naar draagvlak, steun, funding van hun zaak. Zij hebben in de praktijk allang alle mogelijkheden geprobeerd om hun doel te bereiken, en hebben besloten om niet meer te wachten maar naar de onafhankelijke rechter te stappen.

WAT ALS WE EEN ZAAK WINNEN, MAAR MEN GAAT IN HOGER BEROEP?

Dan wordt het eventuele restant klaargezet voor de vervolgzaak en plaatsen we de zaak opnieuw op de website om de hoger beroep zaak te financieren. We gaan hier dan extra media-aandacht aan geven en zullen de zaak bovenaan de prioriteitenlijst plaatsen.

WAT ALS WE EEN ZAAK VERLIEZEN?

Dan worden de proceskosten van de gedaagde partij vergoed vanuit het eerder opgehaalde bedrag. Eventueel gaan we in hoger beroep. We plaatsen dan de zaak nogmaals op Crowdsuing voor additionele crowdfunding.

WAT ALS HET STREEFBEDRAG VAN EEN ZAAK NIET WORDT GEHAALD?

Bij sommige zaken betreft het een tegemoetkoming in de kosten van de advocaat, die de zaak verder pro deo uitvoert. Die zaken gaan sowieso door. Betreft het een zaak waarbij een doelbedrag vereist is om de zaak te beginnen, en het streefbedrag wordt niet gehaald, dan worden de donaties teruggestort minus de transactiekosten (ongeveer 50 cent per transactie plus 3%-4%).

HOE VERDIENT CROWDSUING GELD?

Crowdsuing verdient geen geld. Crowdsuing is een non-profit stichting, met open boeken. De kosten worden betaald door de drie oprichters, die dit als hun bijdrage aan de maatschappij beschouwen, hun sociale onderneming. Crowdsuing is vanaf 2016 wel actief op zoek naar sponsors en bijdragen die helpen om meer professioneel om te gaan met marketing en communicatie. Dit omdat met name de tijdsinspanning van de oprichters limieten kent.

IS CROWDSUING HETZELFDE ALS EEN CLASS ACTION LAW SUIT?

Nee, dat is een ander systeem. Bij class action neemt de advocaat als betaling een deel van de schadevergoeding van de klanten. Overigens zijn advocaten die een dergelijke zaak willen plaatsen op Crowdsuing ook van harte welkom, mits de zaak maatschappelijk belang heeft.